Privacybeleid – It’s My Life app

PRIVACYVERKLARING (versie 01-12-2023)

Its My Life Health Platform 2.0 (hierna te noemen de “Its My Life Health applicatie “) wordt verzorgd door Fitcoin Health Communities BV en hun partners. De Its My Life Health applicatie  is ontwikkeld en wordt onderhouden door Fitcoin Health Communities BV.

Fitcoin Health Communities BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlandse recht, ingeschreven in het Nederlands Handelsregister onder registratienummer 75188627, en gevestigd te Smederijstraat 2 – 4814 DB – Breda – Nederland (hierna te noemen “Fitcoin HC”).

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van de Its My Life Health applicatie en zien nauwlettend toe op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring deelt u mede welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke stappen wij nemen om de gegevens te beschermen. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking
Alle informatie en persoonsgegevens worden gemanaged en beheerd door:

Fitcoin Health Communities BV
Torenallee 20 – 5617 BC Eindhoven
Functionaris Gegevensbescherming: Kasper Hetterschijn

Tel: +31 85 047 1464

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Fitcoin HC op servers gestationeerd binnen de Europese Unie. Als uw locatie zich buiten de Europese Unie bevindt, neemt u er dan nota van dat de gegevens die u aanlevert worden gestuurd naar de Europese Unie.

Fitcoin HC kan er voor kiezen een overeenkomst aan te gaan met een hosting provider binnen de Europese Unie aangaande de opslag en de verwerking van gegevens, inclusief uw persoonsgegevens. Een dergelijke overeenkomst zal onderhevig zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring.

Algemene inzameling van persoonsgegevens
Fitcoin HC zal, voor de verwerking van persoonsgegevens, handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via support@itsmylife24.nl kunt u contact opnemen met Fitcoin HC om informatie te verkrijgen over de over u verwerkte gegevens of om die gegevens te laten wissen of corrigeren. Indien u een klacht heeft over de verwerking van de gegevens, kunt u deze kenbaar maken via bovenstaand emailadres.

Om u de mogelijkheid te bieden uw beweegactiviteiten te delen met de Its My Life Health applicatie, Fitcoins te ontvangen en uw beweegactiviteiten te kunnen vergelijken met leeftijdsgenoten, vragen wij om uw naam, uw e-mail adres en uw geboortedatum.

Om onze Its My Life Health applicatie optimaal te kunnen benutten en beweegactiviteiten om te zetten in Fitcoins, moedigen we u aan om een bewegingsmeter (Google Fit, Apple Health, Garmin of FitBit) te koppelen met Its My Life Health applicatie. De met deze bewegingsmeter geregistreerde stappen en fietsminuten worden gedeeld met Its My Life Health applicatie en omgezet in Fitcoins.

Gegevensbescherming
Om uw persoonsgegevens en alle andere, door ons opgeslagen, gegevens te beschermen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een veilige omgeving en worden vertrouwelijk behandeld.

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een gelimiteerd aantal personen die daartoe speciale toegangsrechten hebben en zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden NOOIT met iemand gedeeld zonder uw expliciete toestemming. U krijgt voordat u uw gegevens deelt eerst een waarschuwing te zien, waarna u zelf beslist of u uw gegevens wilt delen met de ontvanger. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in de catalogus een product of dienst aanschaft met Fitcoins en de aanbieder daarvan op de hoogte wilt stellen. In dat geval is het noodzakelijk dat de aanbieder weet dat u het product of de dienst heeft aangeschaft en aan u kan leveren.

Links naar derden
Wanneer aanbieders een product of dienst in de catalogus van de Its My Life Health applicatie plaatsen, kunnen links geplaatst worden naar websites van derden waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Deze links brengen u naar een omgeving buiten onze Its My Life Health applicatie en buiten ons toezicht. Dit omvat ook links naar websites die het logo van Fitcoin HC kunnen gebruiken als onderdeel van een merkenovereenkomst. Voordat u naar een dergelijke website van derden wordt doorgelinkt, ziet u een waarschuwing op uw scherm, waarna u kunt beslissen of u betreffende website wenst te bezoeken.

Uw bezoek aan de websites van derden is volledig voor uw eigen risico. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat deze websites hun eigen Privacyverklaring voeren. Als wij linken naar websites van derden, houdt dat niet automatisch in dat wij de websites, de inhoud of de producten aanbevelen.

Afmelden, verwijderen of aanpassen van persoonsgegevens
U kunt uw registratie by “Fitcoin HC” op elk moment stopzetten en u kunt zich afmelden voor de Its My Life Health applicatie . Verder kunt u er voor kiezen om al uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen.
Als u zich wilt afmelden voor de It’s My Life Health Applicatie, gaat u in de app naar instellingen, persoonlijke gegevens, verwijder account, en klikt u hier op. Alle persoonlijke gegevens worden na uitvoeren van deze actie, per direct, definitief verwijderd. Er is geen back-up van deze gegevens beschikbaar.
Als u uw persoonsgegevens uit mailinglijsten en deelnemerslijsten wilt aanpassen of laten verwijderen, stuurt u dan een mail naar support@itsmylife.nl. We moedigen het aan om uw persoonsgegevens, indien ze veranderen, aan te passen.

Aanpassingen
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd moeten worden aangepast. U zult gevraagd worden om aanpassingen in deze Privacyverklaring te accepteren. Als u deze aanpassingen niet accepteert loopt u de kans op gedeeltelijke – of volledige ontzegging van toegang tot de Its My Life Health applicatie .

De volgende gegevens worden verwerkt:

Algemeen
Fitcoin HC verwerkt data volgens de de Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volgende data worden op het Its My Life-health platform 2.0 opgeslagen en voert u zelf in:

 • voor- en achternaam,
 • emailadres,
 • geboortedatum
 • fitindex op basis van score van 1-10,
 • aankopen op Fitcoin marktplaats

De volgende data worden verzameld via de gekoppelde bewegingsmeter:

 • gemiddeld aantal stappen per dag,
 • gemiddelde inactiviteit per dag,
 • gemiddeld aantal fietsminuten per dag
 • aantal Fitcoins

Data worden opgeslagen tot een account verwijderd wordt door de gebruiker, beheerder of admin. Bij verwijdering van het account worden alle data definitief verwijderd.
Individuele data worden verwerkt om bedrijfsgemiddelden te berekenen. Data zijn nooit te herleiden tot individuele gebruikers en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De data worden tevens verwerkt om de gebruikers de mogelijkheid te geven hun eigen gemiddelde te vergelijken met het bedrijfsgemiddelde of leeftijdsgenoten, deel te nemen aan challenges en Fitcoins te verzamelen.
Gebruikers hebben het recht persoonlijke data op te vragen via support@itsmylife24.nl. Nadat de identiteit van de aanvrager is vastgesteld (Paspoort / ID / Rijbewijs), zullen binnen 5 werkdagen deze data verstrekt worden via bovenstaand emailadres.

Autorisaties
Gebruikers van Its My Life-health platform 2.0 kunnen de volgende data zien:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Voor- en achternaam,
  • Email,
  • fitindex,
  • stappen gemiddelde,
  • fietsminuten gemiddelde
  • inactiviteit gemiddelde,
  • hoeveelheid fitcoins in bezit,
  • ontvangen berichten,
  • gewonnen badges,
  • gekochte catalogus artikelen
  • Plaats op leaderboard binnen organisatie (opt-in)
 • Community gegevens:
  • aantal deelnemers in de community
  • Totaal aantal verdiende en uitgegeven Fitcoins in de community
  • stappengemiddelde community,
  • inactiviteit gemiddelde community,
  • gemiddelde fitindex community
  • Ranking t.o.v. andere communities
  • challenges in community

Beheerders van Its My Life-health platform 2.0 kunnen de volgende handelingen uitvoeren:

 • Algemeen
  • overzicht bekijken deelnemers op naam en emailadres (zodat accounts gemanaged kunnen worden),
 • wie welke producten heeft ‘gekocht’ met Fitcoins,  
 • acties
 • marktplaats beheren
 • gebruikers beheren
 • berichten beheren

Admin, uitgevoerd door Fitcoin HC, heeft toegang tot de volgende data:

 • Algemeen
  • Deelnemende bedrijven,
  • overzicht deelnemers op naam en emailadres,
  • overzicht beheerders per bedrijf op naam en emailadres,
  • Alle lopende challenges,
  • Aantal bedrijven totaal,
  • aantal deelnemers totaal,
  • gemiddelde scores alle bedrijven,
  • looptijd licenties

Data breach
In het geval van een data breach zullen wij terstond de Autoriteit Persoonsgegevens, u als gebruiker en de beheerder van uw community informeren of er sprake is van verloren data of diefstal van data, om welke gegevens het gaat en wanneer de breach heeft plaatsgevonden. 

Beleid Verwerking Persoonsgegevens

Dappre app – Fitcoins

Versie 1.5, 16 oktober 2023

Dit is het beleid verwerking persoonsgegevens van Dappre B.V. inzake het gebruik van de Dappre App, de door Dappre ondersteunde formats, zoals de diensten Scoor voor je Club en Fitcoins, en de websites dappre.com en scoorvoorjeclub.nl (gezamenlijk ‘Dappre’). Dit beleid verwerking persoonsgegevens geeft informatie over de gegevens die Dappre B.V. verwerkt van de gebruikers van Dappre. Dit beleid heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door organisaties buiten Dappre B.V. die gebruik maken van diensten van Dappre B.V..

1          Wanneer is dit beleid verwerking persoonsgegevens van toepassing?

Dit beleid verwerking persoonsgegevens is van toepassing indien en voor zover Dappre B.V. persoonsgegevens verwerkt van Dappre gebruikers. In de Dappre eCard module en in het kader van de Scoor voor je Club worden door Scoor voor je Club en Fitcoins diensten worden door Dappre geen persoonsgegevens verwerkt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de dienstverlening door Dappre B.V. aan organisaties buiten Dappre B.V., zoals Fitcoins diensten.

Op de websites van Dappre en in de Dappre App tref je mogelijk een of meer links aan naar websites van derden. Het staat je vrij die links al dan niet te gebruiken. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de beheerders van deze websites. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

2          Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dappre is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens:

Dappre B.V.
Eindhovenseweg 22a
5281 RA Boxtel
Nederland
KvK-nummer: 72325747

3          Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

De websites dappre.com en scoorvoorjeclub.nl

Op onze websites dappre.com en scoorvoorjeclub.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Dappre B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met anderen.

Google Analytics

Op onze websites dappre.com en scoorvoorjeclub.nl maken we gebruik van Google Analytics. We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. ‘Gegevens delen’ in de beheeromgeving staat uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics Cookies.

We hebben Google geen toestemming gegeven om via dappre.com of scoorvoorjeclub.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en overigens Google Analytics ingesteld conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Firebase Services

Onze Dappre App maakt gebruik van Google Firebase Services. Firebase geeft ons inzicht in de prestaties en stabiliteit van onze app, zodat we problemen kunnen oplossen en verbeteringen kunnen doorvoeren. Firebase verzamelt zelf geen persoonsgegevens.

Standaard verzamelt de SDK (‘software development kit’) van Firebase ‘identifiers’ voor mobiele apparaten (bijvoorbeeld Android ‘Advertising ID’ en ‘Advertising Identifier’ voor iOS). De SDK maakt daarbij gebruik van technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies. Deze ‘Advertentie-ID’ kan op het mobiele apparaat worden gereset. Als de Advertentie-ID niet beschikbaar is, wordt in plaats daarvan de hardware-ID van het apparaat, bijvoorbeeld de Android-ID (SSAID), verzameld. Deze alternatieve Advertentie-ID kan over het algemeen niet worden gereset. We hebben Google geen toestemming gegeven om via de Dappre App verkregen gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Dappre via Social Media

Dappre B.V. kan net als jij, actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter en Youtube. Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt of een persoonlijke boodschap verzendt kan het zijn dat wij persoonsgegevens van je ontvangen (zoals je gebruikersnaam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres of je geslacht). In zo’n geval zullen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van je boodschap, vraag of klacht verwerken zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens

Op het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het beleid verwerking persoonsgegevens) van de desbetreffende social media websites van toepassing. We raden je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het beleid verwerking persoonsgegevens van Dappre. De algemene voorwaarden, Cookiebeleid en dit beleid verwerking persoonsgegevens van Dappre zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media platforms.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dappre neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor je. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dappre) tussen zit.

4          Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Dappre B.V. schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten externe verwerkers in. Voor zover deze verwerkers bij het uitvoeren van de desbetreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in opdracht van Dappre B.V. en heeft Dappre B.V. de vereiste juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend conform de instructies van Dappre B.V. worden verwerkt.

Uitsluitend indien Dappre B.V. hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Jouw persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dappre B.V. zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die bij wet zijn voorgeschreven of die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

5          Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Dappre B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar dappre@dappre.com.

6          Een vraag stellen of een klacht indienen

Je kunt op elk moment aan ons vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, de verwerking ervan te beperken of je persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dappre B.V.. Ook kun je bij ons een verzoek indienen om persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand aan je toe te sturen.

Als je wil dat we je gegevens direct doorsturen naar een andere partij doen we dit ook voor je, als dit technisch mogelijk is. Je kunt je verzoek of bezwaar ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar dappre@dappre.com. We reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen 4 weken. Als je wil, sturen we je gegevens op in een elektronisch formaat als XML of PDF.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen je te identificeren middels rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Dit om zeker te weten dat de gegevens waarin inzage wordt gevraagd horen bij de aanvrager, alsmede ter voorkoming van een mogelijke inbreuk op jouw persoonsgegevens.

Wanneer je Dappre B.V. een vraag stelt over Dappre of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Dappre B.V., verwerken wij contactgegevens van je, voor zover dat noodzakelijk is voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie die te maken heeft met je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Dappre B.V. die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.

7          Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in ons registratiesysteem. Hierin nemen we dan tevens contactgegevens op zoals jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of social media account. Je kunt zelf bepalen welke contactgegevens je wel of niet met ons wilt delen voor de afhandeling van je vraag of klacht.

8          Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. Je kunt ons te allen tijde vragen je contactgegevens eerder te verwijderen.

Voor eventuele vragen of klachten kun je contact opnemen met Dappre B.V. door een e-mail te sturen naar dappre@dappre.com

—- Apple app store—–

Aan jou gekoppelde gegevens

De volgende gegevens worden mogelijk verzameld en gekoppeld aan je identiteit:

 • Financiële gegevens

Niet aan jou gekoppelde gegevens

De volgende gegevens worden mogelijk verzameld, maar zijn niet gekoppeld aan je identiteit:

 • Locatie
 • Gebruikers­content
 • Identificatie­methode
 • Gebruiks­gegevens
 • Diagnostiek